: امروز
× تماس با ما 4988 647-713
×   \

می خواهید در مدت زمان پیش رو، به چه پیروزی دست یابید؟

این سوال، سوالی بنیادین و نهفته در پشت توسعه ی استراتژی است.

برای بدست آوردن هرآنچه که ارزشش را دارد،شما به یک طرح بازی نیاز دارید. تیم های حرفه ای ورزشی نیز این را به خوبی درک کرده اند و این ایده برای سازمان شما، دپارتمان شما، تیم تان یا حتی خودتان به عنوان فردی جداگانه،  نیز قابل اعمال است.

موفقیت یعنی بدانید چگونه از استعدادها و منابع تان برای دست یابی به بهترین مزیت ها استفاده کنید، که عملا دست یابی به این پیروزی و موفقیت بدون داشتن طرح بازی خیلی مشکل است.

رویکردها بر استراتژی

در یک شرکت انتفاعی، که سودآوری و رقابت برای آن بسیار حائز اهمیت است، اهداف در مقایسه با دپارتمان های دولتی یا شرکت و سازمانهای غیر انتفاعی متفاوت است. علاوه بر این، اهدافی که یک تیم مد نظر دارد، ماهیتی متفاوت دارد نسبت به اهدافی که یک سازمان به طور کلی در سر دارد.

به عنوان مثال و باتوجه به ماهیت و شرایط، ممکن است بخواهید استراتژی های خود را توسعه دهید تا:

 • سوددهی را افزایش دهید.
 • سهم بیشتری از بازار را بدست آورید.
 • میزان موافقت را افزایش داده یا رضایت خاطر مشتری را بهبود ببخشید.
 • پروژه ای را تحت بودجه ی خود تکمیل کنید.

برای اینکه بتوانید استراتژی خود را تعیین کنید، می بایست کاملا شاخص های داخلی و خارجی اثرگذار بر خود را بشناسید. با این شناخت، می توانید مزیت های شفاف خود را شناخته و از اینها برای موفقیت خود استفاده کنید.

پس خلق استراتژی فرایندی سه مرحله ای را به دنبال خود دارد:

 • تجزیه و تحلیل زمینه ای(بافتی) که در آن عمل می کنید.
 • شناسایی انتخاب های استراتژیک
 • ارزیابی و انتخاب بهترین گزینه ها

هم اکنون ما این فرایند را بررسی کرده و برخی ابزارهای مفید را که می توانند به شما در توسعه ی استراتژی تان کمک کنند، بررسی می کنیم.

مرحله 1: تجزیه و تحلیل بافت و محیط خود

در اولین گام تضمین می کنید که خودتان و ومحیطتان را شناخته اید.

 • سازمان خود را تجزیه و تحلیل کنید

در ابتدا، منابع، دارایی ها، توانایی ها، نقاط قوت و نقاط ضعف خود را بشناسید. تحلیل SWOT ابزاری سودمند است تا به شما نشان دهد که چه کار باید انجام داده و نقاط ضعف شما نیز در کجا قرار دارد، البته به شرطی که به درستی از آن استفاده کنید.  اما زمانی دست یابی به اهداف برای شما از همیشه آسانتر است که استراتژی شما از نقاط قوتتان بدون مواجهه با نقاط ضعفتان استفاده کنید.

 • محیط خود را شناسایی کنید

هم اکنون می بایست محیط عملیاتی خود را بررسی کنید تا پیش بینی کنید که به چه جهتی در حال حرکت هستید. آیا فرصت های جذابی وجود دارد که می بایست آنها را اتخاذ کنید. احتمال حضور چه سناریوهای آتی در صنعت شما وجود داشته و این ها چگونه بر کاری که شما انجام می دهید، اثر می گذارد؟

تحلیل PEST، مدل الماس دایموند و پنج نیروی پورتر، نقاط شروع اصلی برای تجزیه و تحلیل محیط شماست. آنها نشان می دهند که در کجا دارای یک فرصت قوی در محیط بزرگتر هستید و در کجا نیز دارای مشکلاتی هستید.

مادامی که شما خود را برای ایجاد استراتژی تان آماده می کنید، مطمئن باشید به روشی کار می کنید که با تغییرات در محیط تحت عملتان، همخوانی و تناسب دارید، تا اینکه برعکس آن عمل کنید. این شاخص های داخلی اغلب از کنترل شما خارج اند، پس اگر شما استراتژی اتخاذ کنید که مستلزم تغییراتی در یکی از این عناصر است، نبرد و چالشی طولانی و طاقت فرسا پیش روی خود خواهید داشت.

 • شناسایی مشتری ها و سهام داران

استراتژی شماست که تعیین می کند چگونه برنده می شوید و برنده شدن معمولا در چهارچوب چگونگی بدست آوردن رضایت خاطر مشتری هاست. شرکت های انتفاعی می بایست سهام داران و مشتری های خود را حفظ کنند. دولت ها، سازمان های غیر انتفاعی و تیم های پروژه، همگی سهام داران دیگری برای جلب رضایتشان دارند. خلق استراتژی می بایست این نیاز ها را مد نظر قرار دهد.

سهام داران خود را بشناسید. مشتریان شما چه می خواهند؟ سهام داران کلیدی برای موفقیت شما چه کسانی هستند؟ تجزیه و تحلیل سهام دار به شما در شناسایی این نیازها و عملکردها کمک می کند.

همچنین به صورت جزئی نیز به بازار خود نگاهی بیاندازید و به یک سری سوالات کلیدی نیز پاسخ دهید. سوالاتی چون: بازار بخش بندی شده ی شما چگونه است؟ به صورت اثر بخش به کدامیک از زیرجمعیت ها          (زیرجامعه ها= بخش بندی جمعیت یک کشور بر حسب سبک زندگی، علایق، جهت گیری ها و ...) می توان رسید؟ و ترکیب بازاریابی بهینه ی شما چیست؟

 • رقبای خود را تحلیل کنید

در شرکت های انتفاعی سنتی، شما می بایست نسبت به چگونگی و قیاس محصولات خود در مقابل محصولات رقیب خود آگاهی داشته و همچنین رقابت های رقیب خود را نیز بشناسید. اینکه چقدر آسان یا چقدر سخت        می تواند به بازار شما وارد شود؟ مشتری ها چه جایگزین هایی دارند؟

مقاله ی ما پیرامون تحلیل UPS به ما در شناسایی راه هایی که از آن طریق می توانیم رقابت اثربخشی داشته باشیم، کمک می کند. همچنین در مقاله ی ما پیرامون هوش رقابتی، ابزارهای سودمند بسیاری را نیز خواهید یافت که       می تواند به شما در شناسایی رقبای خود کمک کند.

تیم های سازمانی و غیر انتفاعی و پروژه ها نیز هرکدام رقبایی دارند. سایر پروژه ها و تیم های درون سازمان برای پول و سایر منابع در حال رقابت با یکدیگر اند. از این رو، می بایست ثابت کنید که می توانیدارزشی را بیافزایید، به اهداف دست یابید و به سازمان در رسیدن به موفقیت کامیاب باشید.

مرحله 2: انتخاب های استراتژیک خود را شناسایی کنید.

در دومین گام شما این شناخت را در خود نسبت به چگونگی تناسب سازمان یا تیم تان با بافت محیط های درونی و بیرونی، توسعه می دهید. اکنون وقت آن رسیده به این فکر کرد که چه کارهای مختلفی می توان کرد تا مزیتی شفاف ایجاد کرد و به اهداف خود دست یافت. در این جا برخی فعالیتهای حیاتی ارائه می شوند که می توانند در تصمیم گیری های شما کمک قابل توجهی کنند.

 • گزینه های بارش مغزی

از ابزارهای خلاقانه ای چون بارش مغزی، بارش مغزی معکوس و انفجار ستاره برای بررسی پروژه هایی استفاده کنید که می توانید برای توسعه ی مزیت رقابتی خود استفاده کنید. بارش مغزی خود را با مرجع دادن به بیانیه ی ماموریت راهنمایی کنید اما مبتنی بر نقش تان در سازمان این را که چقدر با این کار تحت فشار قرار خواهید گرفت را نیز مد نظر قرار دهید.

 • فرصت ها و تهدید ها را بررسی کنید.

تحلیل SWOT  شما، برخی از فرصت ها و تهدید هایی که با آن مواجه هستید را شناسایی می کند. با استفاده از این به عنوان نقطه ی شروع، روش های اضافه را برای به حداکثر رساندن فرصت ها و به حداقل رساندن تهدید ها و یا حتی تبدیل تهدید ها به فرصت ها، به صورت بارش مغزی به آنچه دراختیار دارید اضافه کنید.

 • حل مسائل

رویکرد حل مساله نیز می تواند در این مرحله به شما کمک کند. اگر مساله ی شما این است که به اهداف خود نمی توانید دست یابید، از خودتان بپرسید چه تضمینی برای انجام کارها وجود دارد.

برای مثال اگر می خواهید میزان رضایت خاطر مشتری را در صنعت تان  افزایش دهید، در حالی که گرفتار وضعیتی شده اید که مشتری ها چندان رضایت خاطری ندارند، نقطه ی شروع شما اینجاست. رضایت خاطر پایین. بارش مغزی پیرامون این داشته باشید که چرا این گونه است و گزینه های استراتژیکی ایجاد کنید که می تواند باعث افزایش رضایت خاطر مشتری شود. ابزارهایی چون تحلیل دلیل ریشه، 5 چراها و تحقیق ارج گزار می توانند دیدگاه های جذاب و جدیدی را پیرامون این مسائل به شما دهند.

مرحله 3:  ارزیابی و انتخاب گزینه های استراتژیک

مرحله پایانی مرحله ی ارزیابی انتخاب های استراتژیک  و انتخاب گزینه هایی است که می خواهید آن ها را اتخاذ کنید.

 • ارزیابی انتخاب ها

در این مرحله احتمالا گستره ای از پروژه ها را شناسایی کرده اید که می توانید آن را بکارگیرید. هم اکنون می بایست این ها را ارزیابی کنید تا بهترین انتخاب استراتژیک را برگزینید. هر انتخابی که شناسایی کرده اید را مد نظر قرار دهید اما تا زمانی که ارزیابی کاملی به عمل نیاورده اید هیچ گونه نتیجه گیری و قضاوتی نداشته باشید.

ارزیابی هر انتخاب را تحتِ شاخص های زمینه ای شناسایی شده در مرحله ی 1 آغاز کنید. همگیِ اینها پیرامون هرگزینه به شما چه می گویند.

تکنیک های چون تحلیل ریسک، تحلیل حالت های شکست و اثرات و تحلیل اثربخشی می تواند به شنا در شناخت نقاطی که باعث عواقب منفیِ انتخاب می شود، کمک می کند، نقاطی که گاه خیلی راحت از آنها می گذریم. مطمئن باشید که اینها را بصورت کامل بررسی کرده اید.

انتخاب های بسیاری براساس سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در اینجا تکنیک های چون تکنیک هزینه-سود، تحلیل نقطه ی سربه سر، استفاده از ارزش های خالص فعلی و درخت های تصمیم می توانند مفید باشند.

تجزیه و تحلیل ماتریس تصمیم برای مد نظر قرار دادن ضوابط تصمیمات مالی و غیر مالی، سودمند است.  این کار به شما کمک می کند تا ضوابط تصمیمات فردی را بسنجید و ویژگی های چون تناسب تیمی و شباهت تیمی را نیز مانند اهداف مد نظر قرار می دهد.

 • بهترین راهِ به سمت جلو را انتخاب کنید.

با تکمیل ارزیابی های خود، هم اکنون می بایست بهترین گزینه ی استراتژیک یا گزینه های استراتژیک را انتخاب کنید، با این اطمینان که انتخاب هایی زیادی نداشته باشید که با این ازدیاد باعث از دست رفتن منابع می شود.

ایده های خود را بررسی کنید ببینید آیا با ارزش ها، ماموریت ها و دیدگاه های سازمان همخوانی دارد؟این ها در صورت لزوم باید به روز رسانی شوند. فراموش کردن این عناصر در حینِ برنامه ریزی استراتژیک می تواند ساده و امکان پذیر باشد، پس این را تضمین کنید که آنچه می خواهید بدست آورید همان چیزی است که می تواند به شرکت در دست یابی به اهداف خود کمک کند.

با استفاده از پله ی مرجع ها، فرضیات خود بررسی کنید. این کار به شما کمک می کند متناسب بودن و عقلانی بودن فرایند مورد استفاده برای توسعه ی استراتژی خود را تایید کنید.

پیاده سازی استراتژی

توسعه ی یک استراتژی بدون پیاده سازی آن هیچ کاربردی ندارد و این همان نقطه ای است که اغلب افراد به بیراهه می روند.

نگاهی به مقالاتِ پیرامون تحلیل VMOST و کارت امتیاز متوازن بیاندازید تا از این طریق رخنه ی موجود بین توسعه ی استراتژی و پیاده سازی آن به نوعی پر شود. همچنین فهرست مدیریت پروژه را نیز بررسی کوتاهی کنید تا تکنیک های مورد نیاز برای پیاده سازی موفق استراتژی را بهتر بشناسید. 

تعداد بازدید : 175 |تاریخ : 1394/10/15 | Admin : توسط   تعداد نظرات : 0
( 2 ) ( 0 )

: نظرات
ثبت نظرات ارزشمند شما : (* فیلد های اجباری )